เคล็ด(ไม่)ลับ1 ไม่มีผู้สมัครในอุดมคติ

เคล็ด(ไม่)ลับ1

เคล็ด(ไม่)ลับ1

เราทุกคนรู้ว่า ผู้สมัครในอุดมคติเป็นอย่างไร เราต้องการลูกจ้าง ที่มีทัศนคติที่ดี ทำงานหนัก มีจริยธรรม มีพลัง และมีแรงจูงใจที่เข้มแข็ง เรายังต้องการลูกจ้างที่ทำงานเป็นทีมได้ ให้บริการลูกค้าได้อย่างวิเศษ มีความรักงานและภักดีต่อนายจ้าง ใช่หรือไม่

ที่จริงแล้ว ความหมายของคำว่า ลูกจ้างยอดเยี่ยมที่อยู่ในใจของแต่ละคนนั้น มักจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

ในการสัมมนาเกี่ยวกับการว่าจ้าง ผู้จัดการจะถูกขอให้บ่งชี้ถึง คุณลักษณะที่ต้องการจากผู้สมัครในอุดมคติ ซึ่งจะได้คำตอบที่หลากหลาย บางคนต้องการผู้ช่วยที่คิดเหมือนๆ กับตน บางคนต้องการใครสักคน ที่มีทักษะตรงกันข้ามกับตน

ผู้จัดการจำนวนหนึ่งต้องการลูกจ้างที่มีความคิดอิสระ แต่บางคน ต้องการลูกจ้างที่ปฏิบัติตามระเบียบและกระบวนการที่องค์กรกำหนด บางคนอาจต้องการผู้ช่วยที่ออกจะฟูฟ่าหน่อยๆ หรือชอบออกสังคม บางคนอาจต้องการคนที่ค่อนข้างเก็บตัว และทำงานของตัวเองไปเงียบๆ

ตัวอย่างเช่น ในบริษัทที่ลูกจ้างต้อง ทำงานด้วยกันเป็นทีม ความสามารถ ในการเล่นเป็นทีมจะต้องมาเป็นอันดับแรกในการกำหนดคุณลักษณะของงานอย่างไรก็ตาม บางองค์กร เช่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขครัวเรือน ซึ่งพนักงานจะต้องออกไปเยี่ยมครอบครัวที่มี ปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนป่วยอาจจะต้องการพนักงานที่แกร่งเป็นพิเศษ ทำงานได้อย่างอิสระ เพื่อแก้ปัญหาในบ้านของลูกค้าเอง

ในขณะที่ยังมีองค์กรอีกมาก เช่น สํานักงานออกแบบที่ให้คุณค่าของความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดต้นแบบ หรือองค์กรอื่นๆ เช่น ร้านอาหารจานด่วน ธนาคาร อาจต้องการเจ้าหน้าที่บริการ หรือ พนักงานการเงินที่จะต้องทำตามคู่มือพิเศษและนโยบายในการทํางาน

เช่นเดียวกัน คุณอาจจะคิดว่า ไปที่สถาบัน “A” คุณก็จะได้ ผู้สมัครรับเลือกที่มีคุณสมบัติแบบ “A” แต่จริงๆ แล้วอาจจะไม่ใช่ เช่น กรณี Kentucky Fried Chicken กําลังคัดเลือกผู้บริหารฝึกหัด คนที่มี โอกาสก้าวหน้าเร็วพิเศษ) ก็พบว่า บางโรงเรียนที่ดีที่สุด นักเรียนไม่ได้ เรียนเพื่อจะทำงานระดับหัวหน้างานในธุรกิจอาหารจานด่วน

แม้ว่าโรงเรียนจะมีประวัติดี มีนักเรียนได้รับการเลื่อนชั้น ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงที่เริ่มจากการเป็นผู้บริการอาหารหรือเป็นระดับ หัวหน้างาน แต่ความจริงกลับพบว่า เมื่อไปร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ที่โรงเรียนที่สอนด้านการบริการที่ดีที่สุด นักเรียนในสถาบันนั้นจะไม่มอง เป้าหมายสูงสุดในธุรกิจบริการอาหารเร่งด่วน

และยังค้นพบอีกว่าโรงเรียนที่ควรจะทุ่มเทความสนใจกลับเป็น สถาบันท้องถิ่นที่รับนักเรียนภาคพิเศษต่างหาก (นักเรียนที่อายุมาก ที่ห้อย และมีประวัติการทำงานที่ดี) แล้วการสรรหาสำเร็จได้จากสถาบัน ระดับ B!

เมื่อคุณกำหนดกรอบของผู้สมัครได้แล้ว ต้องมั่นใจว่าคุณได้ ประเมินวัฒนธรรมของคุณแล้วด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าไปกันได้กับความต้องการของคุณ สิ่งที่คุณจะเสนอแก่ผู้สมัครถึงความมั่นคงและวัฒนธรรม ในการที่จะค้นหาวัฒนธรรมขององค์กรหรือของแผนกว่ามีอะไรบ้าง ขอให้คิดถึงว่า “เราคือใคร” “เราทำอะไร” และ “เราทำอย่างไร” ตรวจสอบ

คำตอบของคุณกับของเพื่อนร่วมงานอื่นว่าได้คำตอบตรงกันหรือไม่

ในการนี้คุณอาจจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้นร่วมกับทีมงานของคุณ หรือจัดประชุมพนักงานหรือสัมมนาสัญจรเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ พนักงาน ในองค์กร พนักงานระดับล่าง พนักงานส่วนหน้าและลูกค้า อาจจะมอง องค์กรของคุณแตกต่างออกไป ผู้นำอาจจะมององค์กรว่าเป็นองค์กร ด้านบริการ ซึ่งอาจจะจริงในการมองจากภายนอก แต่อาจจะไม่จริง ถ้ามองจากภายในเมื่อเวลาองค์กรตอบสนองต่อความต้องการและ ความกังวลของพนักงาน

องค์กรหนึ่งจะกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร บางทีอาจจะ เรียกว่า ความสามารถขององค์กร โดยการจัดประชุมกลุ่มพนักงาน และ หัวหน้างานเพื่อถกกันว่าอะไรคือค่านิยมองค์กร ในแง่ของพฤติกรรม กลุ่มจะถูกถามว่า “เมื่อคุณเห็นพนักงานแสดงออกถึงค่านิยมองค์กร คุณเห็นหรือได้ยินว่าเขาทำอย่างไร”

จากการประชุมเฉพาะกลุ่มต่อเนื่องหลายๆ ครั้งและการถกเถียง กับระดับบริหาร จะได้มาซึ่งค่านิยมองค์กรของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะนํามาใช้ เป็นเครื่องมือในการเลือกพนักงานและการบริหารผลงานกระบวนการน ไม่เพียงแต่จะทําให้ธุรกิจสามารถเลือกพนักงานได้ตรงกับค่านิยมของ องค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดในด พนักงานอีกด้วย

One organization will define the core values ​​of the organization, perhaps called the ability of the organization. By organizing a group meeting of employees and supervisors to discuss what is the organizational value In terms of behavior The group will be asked if “When you see employees showing organizational values You see or hear what he does. ”

From several continuous group meetings Times and debates With management level Will acquire the organizational values ​​of each group Which will be used Is a tool for selecting employees and managing work processes Not only will the business be able to choose employees that match the values ​​of Organization only But also promotes the behavior that needs to occur in Staff as well

เคล็ด(ไม่)ลับ1

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com