เคล็ด(ไม่)ลับ5 นักเปลี่ยนงานบ่อย อาจปิดการแสดงได้

เคล็ด(ไม่)ลับ5

เคล็ด(ไม่)ลับ5

ถ้าคุณทบทวนดูใบประวัติย่อของผู้สมัครงานที่ผ่านๆ มา คุณ จะสังเกตว่าเขาอยู่กับนายจ้างครั้งละไม่เกินสองปี คุณอาจคิดว่า “คนนี้ ไม่เอา” เพราะจำได้ว่ามีการเตือนเกี่ยวกับ “นักเปลี่ยนงาน” คนเหล่านี้ มักเชื่อถือไม่ได้ ภาพของนักเปลี่ยนงาน จะเป็นการจ้างงานที่มีความ เสี่ยง เขาอาจไม่มีคุณธรรมในการทำงานที่แข็งขัน หรืออาจแสดงความ ไม่ภักดีต่อนายจ้าง

เขาอาจทำให้ความชำนาญงานของทีมเสื่อมไป หรือทำให้ทีม ไม่บรรลุเป้าหมายการผลิต หรือเขาอาจทุ่มเทเวลาชั่วโมงแล้ว ชั่วโมงเล่าไปในการฝึกที่มีคุณค่าด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และแล้วก็ ลาออกไปทำงานที่อื่น พร้อมกับความชำนาญงานและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ

มันอาจจะเป็นไปได้และเคยเป็น สำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนงาน บ่อยๆ แต่ทุกวันนี้ นักเปลี่ยนงานอาจแตกต่างออกไป นักเปลี่ยนงานอาจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน สูงมาก เป็นคนทำงานหนักและถูกผลักดันให้เฉียบคมตลอดเวลา เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดย เลือกทํางานกับบริษัทที่เสนอจะให้การ อบรมที่ทันสมัยที่สุดในด้านเทคนิคและเทคโนโลยี

ถ้านักเปลี่ยนงานประเภทนี้เข้ามาอยู่ในสังคมหรืออุตสาหกรรม 2ก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะทําให้เขาเห็นว่า องค์กรของคุณมีคุณค่าพอ สำหรับตัวเขาและความทะเยอทะยานของเขา

นักเปลี่ยนงาน ไม่ว่าดีหรือเลว ก็คือคนที่คุณจะต้องเลือก กระทรวง แรงงานของสหรัฐฯรายงานว่า “Job churn” ตัวเลขคนที่สมัครใจลาออก จากงานสูงขึ้นมาใกล้ 14% ในปี 1990 ซึ่งเป็นสองเท่าของช่วงทศวรรษ ที่ผ่านมาเลยทีเดียว

การสมัครใจลาออกเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการงานว่าจ้าง เพราะ บางที่คุณก็ไม่อยากได้คนทำงานถาวรในบางตำแหน่ง

ลองดูผู้จัดการงานว่าจ้างคนหนึ่ง เขากำลังมองหาคนที่เหมาะสม เพื่อจะมาชูธงทีมขาย เขาต้องการคนที่รู้จักอุตสาหกรรม รู้จักธุรกิจ และที่สำคัญที่สุด มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูทีมขายสำเร็จมาแล้ว และเมื่อพบกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังว่าในสถานการณ์พลิกผันเช่นนี้ เขากลับเป็นพวกยอดฝีมือที่ทำงานแต่ในระยะสั้นๆ กับธุรกิจประเภท ที่คล้ายกัน ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนหากเขาจะมีเวลาให้คุณแค่สองปี แต่ที่สำคัญคือทำงานสำเร็จ ทำให้เงินและเวลาที่เสียไปคุ้มค่ากับการ ลงทุน

กรณีแบบเดียวกันสำหรับผู้จัดการงานว่าจ้างในทุกวันนี้ หากคุณ พบนักเปลี่ยนงานที่เฉียบคม คนที่รู้ว่าจะยกระดับประสบการณ์

เพิ่มความรับผิดชอบของงาน สร้างความน่าเชื่อถือและเงินเดือนของตนได้อย่างไร น่าจะเป็นคนที่คุณมองหาอยู่

มีความเป็นไปได้ที่จะแยกนักเปลี่ยนงานซึ่งมีค่าและฉลาด แหลมคมออกจากพวกที่ล้มเหลว โดยให้สังเกตความเติบโตในด้าน ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และเงินเดือน หรือสังเกตจากเหตุผล ที่พิสูจน์ได้ว่า ทำไมถึงได้เงินเดือนและตำแหน่งต่ำลง

(ตัวอย่างเช่น นักบริหารหลายรายยอมลดตำแหน่งแลกกับ | สายงานที่มีประสบการณ์ที่มีค่า ที่จะนำเขาไปสู่ตําแหน่งที่ดีกว่า เร็วกว่า ในสองสามปีต่อมา) เขาได้อยู่กับนายจ้างนานพอที่จะมีโอกาสสร้าง ผลงานที่มีคุณค่าหรือไม่ คุณอาจจะต้องตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง และหาความจริงด้วยตนเองก่อน

ในอีกทางหนึ่ง นักเปลี่ยนงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ อาจอ้างว่าเขาเปลี่ยนงานเพื่อเงินที่ดีขึ้น หรืออะไรที่ดีกว่าสำหรับเขา แต่ชื่อ ตำแหน่งงาน เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ไม่อาจนำมายืนยันได้ ให้ทา อย่างเดียวกันคือ โทรศัพท์ไปสอบถามดูว่าเรื่องราวที่แท้จริงเบน อย่างไร

It is possible to separate valuable and intelligent job seekers. Spiky from those who failed By observing growth in positions, responsibilities and salaries or observing reasons That proves Why did you get a lower salary and position?

(For example Many executives agreed to reduce their positions in exchange with | valuable experience lines That will lead him to a better position faster than a few years later). He has been with the employer long enough to have the opportunity to create Is the work valuable? You may have to check from the reference person. And find the truth by himself first

On the other hand Successful job changeers May claim that he changed jobs for better money Or anything better for him, but the name | job position, salary and benefits cannot be confirmed to do the same thing Call to inquire about how true the story is.

Trick (not) Secret 5

เคล็ด(ไม่)ลับ5

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com