เคล็ด(ไม่)ลับ6 ผู้ลี้ภัย

เคล็ด(ไม่)ลับ6

เคล็ด(ไม่)ลับ6

อาจสรุปได้เต็มปากว่า แหล่งที่จะคัดเลือกแรงงานที่เก่งๆ มิใช่จากแรงงานผู้ลี้ภัย เพราะแน่นอน เขาเป็นคนใหม่ของประเทศ นี้ มีสถานะซึ่งไม่มั่นคง ชีวิตเขาขึ้นอยู่กับวิกฤติต่างๆ เขาอาจไม่รู้ ขนบประเพณี ภาษา วิธีการจ้างงานและความคาดหวังของนายจ้าง เขาอาจจะไม่มีรถยนต์ และแม้แต่ใบอนญาตขับขี่ยานพาหนะ เขาอาจจะไม่ คนเคยกับงานในอุตสาหกรรมของคุณ หรืออุตสาหกรรมนี้ก็อาจจะไม่มีในประเทศของเขา

เขาจะต้องพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หลายอย่างเมื่อเข้ามาอยู่ ในประเทศของเรา เพื่อจะได้กรอกลงในเอกสารตามที่รัฐบาลต้องการแหล่งการเรียนรู้มาจากร้านขายของเบ็ดเตล็ด การทำอาหาร การเสาะหา เส้นทางบริการขนส่งมวลชนและตารางเดินรถ

ผู้ลี้ภัย ตามคำจำกัดความในกฎหมาย คือ “บุคคลผู้มีเหตุผล ที่จะหวาดผวาต่อการถูกดำเนินคดี ในข้อหาเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ

การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมเฉพาะ หรือ ความคิดเห็นด้านการเมือง บุคคลเหล่านี้ ต้องออกไปนอกประเทศ เพราะรักษา ตัวให้ปลอดภัยไม่ได้ในประเทศของตน โดยคำจำกัดความนี้ ผู้ลี้ภัยไม่มี ทางเลือกอื่น นอกจากไปสร้างชีวิตใหม่

ในสหรัฐฯ ปี 2005 มีผู้ลงทะเบียน เป็นผู้อพยพจํานวน 53,000 คน

ผู้จัดการงานว่าจ้างหลายคนเรียนรู้ว่า ผู้ลี้ภัยเป็นแหล่งหนึ่ง การสรรหาแรงงานที่เก่งๆ ส่วนใหญ่พวกนี้จะฉลาด มีความคิดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม และสามารถเอาชนะความยากลำบาก ชื่อเริ่มต้นใหม่พูดสั้นๆ ก็คือพวกนี้มีแรงจูงใจทำงานหนัก และเป็นแรงงานที่มีจิตสำนึกดี

ผู้จัดการคนหนึ่งรายงานว่า “ก่อนที่เราจะจ้างแรงงานผู้ลี้ภัย เรามี อัตราคนลาออกร้อยละ 60 ปัจจุบันลดลงเหลือแค่ร้อยละ 20 อัตราการ ขาดงานร้อยละ 6 แต่เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือ ราวร้อยละ 0.1” ผู้จัดการอีกรายหนึ่ง ก็พบว่าการจ้างแรงงานผู้ลี้ภัย สามารถแก้ปัญหาเรื่องแรงงานได้

เขาบอกว่า ตั้งแต่เราจ้างแรงงาน ผู้ลี้ภัย เรารักษาแรงงานให้อยู่นานขึ้น ถึงร้อยละ 34 เดิมแรงงานที่จ้างใหม่จะ อยู่ไม่ถึงปี แต่แรงงานผู้ลี้ภัยจะอยู่กับเราระหว่าง 4 – 5 ปี” และเขาตั้ง ข้อสังเกตว่า “ผลผลิตก็สูงขึ้นด้วย แรงงานผู้ลี้ภัยที่เราจ้างมา ดูเหมือน จะทำงานได้ปริมาณมากกว่า และเร็วกว่า”

ผลประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือองค์กรมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม และทักษะด้านภาษา ที่ผู้ลี้ภัยนำมาสู่สถานที่ทำงานความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและการรู้หลายภาษา น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ดี โดยเฉพาะสําหรับผู้จัดการงานว่าจ้างในประเด็นที่เกี่ยวกับต่างประเทศ

มันอาจจะไม่ถูกต้องนัก ถ้าเราจะเหมารวมผู้ลี้ภัยทั้งหมดว่ามี สถานะที่จะต้องการหางานทำเพื่อยังชีพ ผู้ลี้ภัยหลายรายพบว่าความ ชำนาญงานของเขาเป็นสิ่งที่หางานทําที่ไหนก็ได้ และเขาก็จะเริ่มงาน เงินเดือนสูงๆ ในตำแหน่งยากๆ ได้ทันที

แม้ว่าหลายคนจะยอมรับถึงการต้องเสียเวลาในการฝึกฝน ปรับปรุงทักษะทางภาษา การต้องรอจนกว่าจะได้รับเอกสารรับรอง ต่างๆ เขาอาจต้องยอมเริ่มต้นใหม่ในระดับต้นก่อน บางรายจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดูผิดปกติ เช่น กรณีศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ ชาวเวียดนาม ต้องเริ่มต้นทำงานเป็นนักการในอพาร์ตเมนต์

ผู้จัดการงานว่าจ้างที่สนใจในการต่อท่อกับตลาดแรงงานประเภท นี้จะทำได้ง่ายที่สุดโดยการประสานกับองค์กรที่สนับสนุนผู้ลี้ภัย เพื่อหา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่ว่าง รวมทั้งการสนับสนุน ให้กำลังใจแก่ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้ลี้ภัย องค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ทั้งการแนะนํา การฝึกอบรม และบริการสนับสนุน

เช่น การฝึกอบรมทักษะพิเศษ ล่ามในระหว่างการสัมภาษณ์ และ ฝึกอบรมการแปลสาร/สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม และชั้นเรียนภาษาอังกฤษ กับตลาดแรงงานประเภทนี้ เป็นภาษาที่สอง บริการส่วนใหญ่จะไม่คิดเงิน ดังนั้นจึงง่ายขึ้นในการต่อท่อ

Although many people accept to waste time in training Improve language skills Having to wait until receiving the certification documents, he may have to start again at the beginning. Some will find unusual changes, such as the case of Vietnamese physicists who have to start working as an apartment worker.

Hiring managers that are interested in connecting pipes to the labor market This is most easily accomplished by coordinating with refugee support organizations to find applicants who meet the vacant positions. Including support Encouraging both refugee employers, these organizations will provide both guidance, training and support services.

Such as special skills training Interpreter during the interview and translation training / media used in training And English classes With this type of labor market Is a second language Most services will not charge money, therefore

เคล็ด(ไม่)ลับ6

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com