เคล็ด(ไม่)ลับ8 เลือดใหม่ไม่น่าสนหรือ

เคล็ด(ไม่)ลับ8

เคล็ด(ไม่)ลับ8

คุณมักได้ยินผู้บริหารพูดเสมอว่า “เราต้องการเลือดใหม่ เข้ามาบ้าง” แสดงว่าองค์กรของคุณมีปัญหา บางทีจากการทำงานแบบเดิม ๆ คุณต้องการพนักงานใหม่ที่จะมาดูแลปัญหาด้วยมุมมองใหม่ และทันสมัยสร้างสรรค์ เป็นธรรมดาที่จะเหมาเอาว่า ช่องทางในการที่จะหาคนดีที่สุดคือ มองหาจากคนข้างนอก

คุณจะสรุปว่า “เราควรจะหาคนจากคู่แข่ง หรือคนนอกวงการ “เขาจะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของเรา”

เมื่อคุณมองดูพนักงานภายในองค์กร คุณอาจจะคิดว่า “เคท ทำงานด้านธุรการที่นี่มา 5 ปีแล้ว ทำงานดี แต่บางทีเธออาจจะทำเต็มที่ได้แค่นั้น” และ “แจ็ก ทำงานเป็น ผู้จัดการงานรับพัสดุได้ดีมาก เขาคงจะเป็นผู้จัดการโรงงานไม่ได้”

บางทีคุณเองนั่นแหละที่อาจจะต้องคิดใหม่ ดู เคท และแจ๊ก อีกครั้ง ผู้สมัครภายในมักเป็นคำตอบที่ดี สำหรับการหาผู้ร่วมงานที่ต้องมีการผสมผสานระหว่างแนวความคิดใหม่ๆ กับ ความรู้เกี่ยวกับบริษัท (หรือ อุตสาหกรรม)

  • พวกเขารู้ว่าใครเป็นใคร การเมือง กติกาการเล่น เขาไม่ต้องเรียน รู้วัฒนธรรม และบรรทัดฐานองค์กรอีกแล้ว เขารู้ว่าจะย่นย่อ กรรมวิธีอย่างไรให้ได้งานเร็ว และพร้อมที่จะวิ่ง

 

  • เขาเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองแล้ว และเคยแสดงความสามารถใน งานสำคัญๆ คุณได้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเขา และรู้ว่าจะจัดการ กับเขาได้อย่างไรจึงจะได้ผลงานที่ดีออกมา

 

  • เขาซึมซับถึงความจงรักภักดีและความผูกพันตั้งแต่เข้ามาทำงาน ในองค์กร หลายคนมีความรัก องค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการเขา ชนะใจคุณ และเขาเชื่อว่าพันธกิจ ขององค์กรสำคัญที่สุด

 

  • เขาภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ และได้รางวัลจากการทำงานดีในอดีต ทำให้เขาตั้งใจที่จะทำงาน ต่อไปในระดับนี้ พนักงานต้องการเติบโตขึ้นไปอีก คุณอาจจะช่วยเสริมสร้างขวัญได้โดยไม่เพียงเลื่อนชั้นให้แต่ละคนเท่านั้น แต่ได้แสดงให้พนักงานคนอื่นเห็นว่า องค์กรตอบแทนพนักงาน ด้วยการเติบโต และความก้าวหน้า

 

  • คุณจะประหยัดเงินที่อาจต้องจ่ายได้ไม่น้อยเพื่อการสรรหาและบรรจุคนจากแหล่งภายนอก ถ้าคุณต้องจ้างคนนอกเข้ามาแทนพนักงาน ภายในที่ได้เลื่อนตำแหน่งไป คุณก็จะเสี่ยงน้อยลง เพราะตอนนี้ คุณค่าของงานและความเชี่ยวชาญของตำแหน่งลดลง

ต่อไปนี้คือวิธีเลือกพนักงานเก่งๆ ที่พร้อมจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไป โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ ที่คุณไม่รู้จักพนักงานทุกคน

  • ใช้การประกาศตำแหน่งงานว่าง ถ้าองค์กรของคุณมีตำแหน่งงานว่าง ใช้วิธีนั้นแหละ ที่จริงบางองค์กรอาจจะใช้ ส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหา ประกาศตำแหน่งงานจะรวม การงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงานด้วย

 

  • ถามเพื่อนผู้จัดการ ให้เสนอชื่อพนักงานที่เหมาะสม บางองค์กรใช้วิธีปิดโดยให้ผู้จัดการเสนอชื่อพนักงานที่มีผลงานเด่นสำหรับภายใน ให้พิจารณากับเพื่อนร่วมงานที่จะบอกว่ามีคนเก่งอย่างที่ ต้องการอยู่ในส่วนงานของเขา จำไว้ว่าบุญคุณต้องทดแทน เมื่อ มาขอให้ช่วยบ้าง

 

  • พิจารณาให้คนในฝ่ายของคุณมีโอกาสก้าวหน้า ถ้าคุณคิดเพียง ว่างานในปัจจุบันพนักงานของคุณมีความสามารถที่จะทำ และรับ ผิดชอบเพียงไร นั่นเป็นความคิดที่ค่อนข้างแคบ เพราะบางที เคท อาจจะพร้อมที่จะรับบทบาทหัวหน้างาน และแจ๊ก อาจจะพร้อมที่จะรับการทดสอบให้เป็นผู้จัดการโรงงาน กำหนดวิธีที่จะพัฒนาพนักงาน ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขาพร้อมที่จะก้าวสูงขึ้นถ้าคุณสร้างความ ชื่นชมภายในในฐานะผู้จัดการที่คำนึงถึงอนาคตของลูกน้องอยู่เสมอ คุณก็จะไม่มีปัญหาในการสรรหากำลังคนจากภายในองค์กร

ท้ายที่สุด ถ้าคุณกำลังมองหาความคิดใหม่ๆ และวิธีคิดใหม่ๆ จากภายนอกองค์กร ประเมินดูว่า วัฒนธรรมองค์กรของคุณส่งเสริม ความคิดใหม่ๆ และพร้อมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากพนักงานถูกติติง ทุกครั้งที่เสนอความคิดใหม่ๆ เขาก็จะรู้ว่าความคิดใหม่ๆ นั้นไม่มีค่า มองกลับไปในองค์กรและดูว่าคุณตอบสนองต่อความคิดใหม่ๆ อย่างเรา ก่อนจะคิดว่าคุณต้องการ “เลือดใหม่” เพราะบางทีเลือดเก่าอาจจะมี ชีวิตชีวา และสดชื่น ถ้าคุณอนุญาตให้ความคิดใหม่ๆ ผลิบาน

Consider giving people in your department a chance to progress. If you think only That your current job has the ability to do and get wrong. That is a rather narrow idea because sometimes Kate might be ready to take on the role of supervisor and Jack might be ready to be tested as a factory manager. Determine how to develop employees Your continuous So that he is ready to step higher if you create Appreciate the interior as a manager who always takes into account the future of his followers. You will not have problems in recruiting people from within the organization.

Finally, if you are looking for new ideas And new ideas From outside the organization, evaluate whether your corporate culture promotes new ideas and is ready to change or not. If the employee is correct Every time offering new ideas He will know that new ideas are priceless. Look back in the organization and see if you respond to new ideas like us before thinking that you want “new blood” because sometimes the old blood may be lively and refreshing if You allow new ideas to bloom.

เคล็ด(ไม่)ลับ8

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com