เคล็ด(ไม่)ลับ9 การกระทำดังกว่าคำพูด

เคล็ด(ไม่)ลับ9

เคล็ด(ไม่)ลับ9

คุณได้ทุ่มเทเงิน และเวลา อย่างมหาศาลในกระบวนการ สรรหา คุณมีเอกสารโฆษณาสี่สีสวยงาม สนับสนุนกระบวนการสรรหา ในเอกสารกล่าวถึงองค์กรของคุณ ว่าเป็นสถานที่ทำงานซึ่งดีที่สุดในโลก คุณสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการสรรหาของอุตสาหกรรมที่มีคนไปร่วม กิจกรรมมาก คุณภูมิใจที่ได้สร้างภาพลักษณ์ว่า องค์กรของคุณเปรียบ เสมือน “นายจ้างยอดนิยม”

แต่ผลที่กลับมาเป็นอย่างไร คุณได้ผู้สมัครที่ดีที่สุดหรือไม่ อาจจะไม่

ในขณะที่คุณจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับแผ่นโฆษณาสี่สีที่สวยงาม พนักงานของคุณกลับคุยกับเพื่อน (คนที่คุณหวังอยากได้มาเป็นพนักงาน) และบอกเขาให้ออกไปห่างๆ จากองค์กรของคุณ

ในขณะที่คุณอยู่ในงานที่กำลังเสิร์ฟค็อกเทลไวน์และอาหาร มื้อค่ำในคืนที่ดีและสดใสที่สุด ภาพลักษณ์ของคุณข้างนอกกลับเป็นว่า

คุณบดขยี้และเขี่ยคนดีๆ ออกไป สรุป บริษัทมีภาพลักษณ์ไม่ดี เพราะเขา พูดกันว่านี่ไม่ใช่ที่ทำงานที่ดี

คุณไม่เคยได้ตอบแทนชุมชน คุณไม่ เคยบริจาคเพื่อสาธารณกุศล คุณเก็บผู้จัดการเลวๆไว้ขณะที่พนักงานลาออก คุณทำโทษคนที่ใช้ “สิทธิ” ในการลาและนโยบายเวลายืดหยุ่นที่คุณเคยกล่าวอ้าง พูดสั้นๆ ก็คือ คุณทำได้ไม่ถึงภาพลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นว่า องค์กรของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ดี

หากคุณเป็นนายจ้างที่เก็บรักษาพนักงานไว้ไม่ได้ คุณก็ไม่อาจเป็น นายจ้างที่เป็นที่ดึงดูดของผู้สมัครชั้นยอดได้ ความจริงที่ว่า จริงๆ แล้วคุณเป็นอย่างไร ยึดถืออะไรเป็นหลัก ยืนหยัดเพื่ออะไร จะติดตามคุณไป ไม่ว่าดีหรือเลว การที่คนจะพูดถึงคุณ อยู่ที่ประสบการณ์ขั้นแรกที่คุณประพฤติ ปฏิบัติต่อเขา การพูดปากต่อปากเกี่ยวกับ องค์กรของคุณ เป็นทั้งการช่วยและการ

ฉุดกลยุทธ์การสรรหาของคุณ

แนนซี่ อาท์ลริค กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ Manager of Choice ของเธอว่า การสร้างและสื่อให้เห็นถึงการเป็นนายจ้างชั้นยอด เป็นส่วนหนึ่ง ของรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นนายจ้างยอดนิยม

นอกเหนือจากการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีแล้ว ยังมีอีกหลายประการที่คุณสามารถทำให้ธุรกิจเป็นสถานที่ทำงานที่วิเศษสุด ได้กล่าวคือ

  • ส่งข่าวแจกเกี่ยวกับพนักงาน และธุรกิจของคุณ ให้ประชาคมรับรู้ว่า คุณกับพนักงานกำลังทำสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชน จัดให้ชื่อพนักงาน อยู่บนหัวข่าว มันก็ดูเหมือนว่าคุณสร้างภาพในทางบวกแล้ว นี้เป็นที่ทำงานที่ดี แนวความคิดของบทความ อาจจะรวมเรื่องของ พนักงานที่เพิ่งบรรลุเป้าหมายหลัก เช่น จบการศึกษา หรือได้รับ ใบประกาศนียบัตรหรืออาจจะเป็นเรื่องว่า พนักงานของคุณเป็นวีรบุรุษ (ตัวอย่าง นายจ้างคนหนึ่งให้ข่าวว่า พนักงานของเขาเห็นไฟไหม้บ้านหลังหนึ่ง จึงได้เข้าไปช่วยเด็กเล็กๆ ออกมาได้ 2 คน) ข่าวแจกอื่นๆ อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ๆ ของหน่วยงานที่จะให้การฝึกอบรม หรือจัดการศึกษาต่อเนื่อง หรือสรุปแผนสวัสดิการใหม่ๆ และการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่พนักงาน
  • เป็นพลเมืองดีของท้องถิ่น ในฐานะผู้จัดการงานว่าจ้าง คุณควรจะ สนับสนุนการเงินแก่สมาคมส่งเสริมนักเรียนเพื่อการศึกษาของอเมริกา Distributive Education Club of America (DECA) ผ่านโรงเรียน มัธยมท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชน เช่น The Special Olympic Games กระตุ้นให้พนักงานร่วม ในกิจกรรมเดินมาราธอน จัดหาเสื้อ หมวก ให้ผู้ร่วมกิจกรรม เชิญ สื่อมวลชนให้มารับทราบพันธกรณีของคุณต่อชุมชน
  • พัฒนาเครือข่ายธุรกิจในชุมชน เข้าร่วมและมีส่วนในการจัดกิจกรรมขององค์การต่างๆ ในชุมชนร่วมในสภาหอการค้าท้องถิ่น เป็นสมาชิก ที่มีบทบาทในโรตารีคลับ หรือ Kiwanis clubs
  • ทำให้พนักงานมั่นใจว่า สิ่งที่คุณทำคือการสร้างที่ทำงานให้เหมาะแก่การทํางาน ให้พนักงานรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม ท้องถิ่น การริเริ่ม รณรงค์เพื่อให้เป็น “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล

You have devoted enormous amount of time and money in the recruitment process. You have four beautiful color advertising documents. Support the recruitment process In the document mentioning your organization That is the best work place in the world You support the recruitment process activities of the industry where many people join the activity. You are proud to create that image. Your organization is like a “top employer”.

But what is the result? Did you get the best candidate? Maybe not.

While you pay a lot of money for a beautiful four-color ad sheet Your employees talk to friends. (The person you wish to be a staff member) and tell him to go away. From your organization

While you are on a job serving cocktails, wine and food The best and brightest night dinner Your image is outside.

You crush and knock out good people. In conclusion, the company has a bad image because he said that this is not a good place to work.

You never reward the community.

เคล็ด(ไม่)ลับ9

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com