เคล็ด(ไม่)ลับ10 เหวี่ยงแห กว้างไปไม่ได้ปลา

เคล็ด(ไม่)ลับ10

เคล็ด(ไม่)ลับ10

คุณต้องการดึงดูดความสนใจจากผู้สมัครที่เหมาะสมหลายๆ คน ดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่คุณจะคิดว่าทางที่ดีที่สุด คือการกระจายข่าว ไปยังมวลชน วิธีนี้คุณจะได้การตอบรับมากมาย คุณก็คงเลือกได้จากกลุ่มนั้น มันเหมือนกับการวางแผนที่สมเหตุสมผล แต่มีปัญหาเดียว คือ มันผิด

คุณจะได้ใคร เมื่อคุณสื่อการสรรหาไปยังตลาดมวลชน ไม่ได้ใครเลย

คุณควรเจาะตลาด โดยมุ่งไปยังกลุ่มเฉพาะเป็นพิเศษ เพื่อการ ตอบรับที่ดีกว่า และกลุ่มเป้าหมายนั้นควรจะมาจากกลุ่มระดับบนของผู้สมัคร จึงจะเป็นผู้เหมาะสมที่สุดจริงๆ สำหรับตำแหน่ง

นักการตลาดมืออาชีพหลายคน เรียนรู้ว่าการจะขายผลิตภัณฑ์ ให้ได้ผลยิ่งขึ้น เขาจะต้องคิดถึงกลุ่มลูกค้าพิเศษที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงโน้มน้าวเขาเหล่านั้น คุณอาจจะยืมเทคนิคในการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดย พุ่งตรงไปยังกลุ่มผู้สมัครเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น บริษัทรถบรรทุก พบว่า มีตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีการเข้าออกงานสูงมาก ซึ่งก็คือ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ไม่เต็มเวลา บริษัทจึงทำการศึกษาเพื่อหาสาเหตุแล้วพบว่า ตำแหน่งนี้เป็นที่สนใจ ของคนหนุ่มที่รับงานขับรถไม่เต็มเวลา เพราะเขาหวังว่อย่างไรก็ตาม ไม่มีช่องทางก้าวหน้าสำหรับพนักงานขับรถไม่เต็มเวลา และมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมา

ผู้จัดการฝ่ายจึงหันไปศึกษากลุ่มพนักงานปัจจุบันที่อยู่มานาน และพบว่า กลุ่มที่มีการเข้าออกงานต่ำคือกลุ่มพนักงานที่มีอายุหน่อย เหตุผลคือ คนมีอายุจะไม่เอาตำแหน่งนี้เป็นฐานเริ่มต้น

ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายนี้จึงตกลงใจจะเอากลุ่มคนมีอายุเป็นเป้าหมาย สําหรับตําแหน่งไม่เต็มเวลา ผลคือ บริษัทรถบรรทุกพุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย ที่น่าจะอยู่กับบริษัทไปนานๆ ได้อย่างแม่นยำ

อีกตัวอย่างหนึ่งมาจากโรงพยาบาลในมลรัฐมิสซิสซิบปี้ ผู้จัดการ ส่วนพยาบาลต้องการดึงดูดนางพยาบาลที่มีอัตราการอยู่นานๆ เธอจึง ทำการวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มนางพยาบาล ที่มีอัตราการอยู่ทำงานนาน พบว่า พยาบาลที่มีที่พำนักในชุมชนที่อยู่ห่าง จากโรงพยาบาล 75 ไมล์ มีอัตราการอยู่ ในงานสูง มองผิวเผินมันเป็นเรื่องแปลก ทำไมพยาบาลที่ต้องเดินทางถึง 75 ไมล์ ไม่หางานทำใกล้บ้าน คำตอบคือ ใน ชุมชนนั้น อัตราการว่างงานสูง เพราะไม่มี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในท้องที่

ดังนั้น พยาบาลที่มาจากชุมชนนั้น จึงมีความจงรักภักดีสูงกับ นายจ้าง แม้นายจ้างจะอยู่ค่อนข้างไกล ผลก็คือ ผู้จัดการแผนกพยาบาล ตกลงที่จะส่งจดหมายตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลในพื้นที่ ชุมชน ภายในรัศมี 75 ไมล์ที่ยังว่างงานอยู่และสามารถดึงดูดคน ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันกับกลุ่มที่มีความจงรักภักดีนั้น

ถ้าคุณไม่พอใจกับความสามารถของผู้สมัคร ลองวิเคราะห์ถึง คุณภาพและคุณสมบัติของพนักงานที่อยู่นานหรือคนที่ทำงานดีที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะได้มองเห็นคุณค่าภายในและกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงขึ้น

  • ถามพนักงานคนเก่งๆ ของคุณถึงแนวความคิดที่จะดึงผู้สมัครระดับบน ระบุประโยชน์ที่จะได้จากการทำงานให้อง ตามความเห็นของเขา และใช้มันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่มี ความคิดคล้ายกัน
  • ศึกษาอัตราการลาออก และดูว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดในพื้นหรือฝ่ายใด หาเหตุผลของการลาออก และพิจารณาดูว่ากำลัง สรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือไม่
  • วิเคราะห์รายงานพนักงานที่ทำงานนานๆ ว่าเป็นใครและเขามีอะไรเหมือนๆ กันบ้างคุณอาจประหลาดใจว่าหากกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น เพศ เชื้อชาติ จะขัดกับกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการว่าด้วยความเสมอภาค ทางการจ้างงาน (The Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) ที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้กำหนดว่า ในการประกาศเกี่ยวกับ งานจะมีอะไรแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณไม่อาจกล่าวทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าคุณสนใจเฉพาะในกลุ่มใดเป็นพิเศษ (เช่น บอกว่า คุณสนใจเฉพาะหญิงสาว หรือคนที่พูดภาษาสเปน)

ถ้าเป็นอย่างนั้น EEOC อาจจะเข้ามาดูกระบวนการสรรหา ทั้งหมด ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น คุณใช้กลยุทธ์สรรหาเฉพาะ คนมีอายุ เพื่อแทนการสรรหาจากสถาบันการศึกษา

Another example came from a hospital in Mississippi. The nurse’s manager wanted to attract a nurse with a long-term rate. She then analyzed to find a nurse group. With a long working rate found that nurses who have a residence in a community that is 75 miles away from the hospital have a high rate of occupation, looking superficial, it is strange Why nurses who have to travel up to 75 miles do not find work near their homes? The answer is that in that community, the unemployment rate is high because there are no large hospitals in the area.

Therefore, nurses from that community Therefore having high loyalty to the employer, even though the employer is quite far away, the result is the nurse department manager Agreed to send the letter directly to the target group Nurses in community areas within a 75 mile radius that are still unemployed and able to attract people That has the same qualities as the loyal group

เคล็ด(ไม่)ลับ10

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com