เคล็ด(ไม่)ลับ28 อย่าถามถึงอายุนะเสียมารยาทจ้ะ

เคล็ด(ไม่)ลับ28

เคล็ด(ไม่)ลับ28

คุณแม่ของคุณเคยบอกว่ามันไม่สุภาพที่จะถามคนอื่นว่าเขาอายุเท่าไร เธอไม่เพียงแต่จะพูดถูกเท่านั้น เธอยังฉลาดมองการณ์ไกลถึงอนาคตทางการงานของคุณด้วย (แม้ว่าเธอจะไม่ทราบก็ตาม) การถามอายุในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณอาจทำให้คุณถูกตบได้ ไม่ได้ตบหน้า แต่ตบโต๊ะ พร้อมด้วยการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่แพงมาก

มีคนหนึ่งที่ไม่ได้งานเพราะสาเหตุเรื่องอายุ กำลังฟ้องร้อง มหาวิทยาลัยแคปปิตอล คนที่เคยหวังให้เป็นนายจ้าง เป็นเงิน 4.6 ล้าน เหรียญสหรัฐ คุณคงไม่อยากจะเสี่ยงแบบนี้

แต่อัตราการเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น ในปี 2005 มีคดีเลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับอายุถึง 16,585 คดี และคดีเหล่านั้น EEOC ไกล่เกลี่ยได้ 14,076 ข้อหา โดยฝ่ายโจทก์เป็นผู้ได้ประโยชน์ มีเบี้ยปรับเป็นเงินชดเชยจำนวน 77.7 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โจทก์และ ผู้เสียหายอื่น

ไม่ยากที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการเสียเงินแต่ยังคงได้ข้อมูล ที่ต้องการสำหรับการตัดสินใจจ้างอย่างฉลาด

ข้อแรก อย่าถามคำถามที่เห็นอยู่ว่าอันตรายชัดๆ “คุณอายุเท่าไร”

ข้อสอง อย่าคิดว่าคุณจะพ้นข้อกล่าวหาเลือกปฏิบัติด้วย การถามอ้อมๆ ด้วยวิธีอื่น เช่น คุณอาจจะถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ คณถามคำถามอ้อมๆ เช่น “คุณเกิดเมื่อไหร่” หรือ “คุณจบมัธยมปลายเมื่อไหร่”

ข้อสาม ให้คำถามมุ่งไปที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการงาน และ  ผู้สมัครทุกคนเหมือนกัน ไม่ใช่ถามเฉพาะคนที่คุณคิดว่าจะทำงาน ไม่ได้เพราะปัจจัยด้านอายุ แล้วจะปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม เกี่ยวกับอายุต่ำสุดที่ต้องการ (“คุณอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีใช่ไหม”) ต้องมีเหตุผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจึงจะถามได้

หรือบางที่คุณพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครดูท่าทางมีอายุและบอบบาง คุณกังวลไปเองว่าสภาพร่างกายของ ผู้สมัครจะทำงานได้หรือไม่ ถ้าคุณ ถามผู้สมัครทุกคนด้วยคำถามต่อไปนี้ คุณจะปลอดภัย ถามผู้สมัครทุกคนว่า “ผมได้ยกับคุณแล้วถึงหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติสำหรับงานนี้ คุณสามารถปฏิบัติภารกิจส่วนสำคัญนี้ได้โดยต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ”

คำถามเกี่ยวกับอายุอาจต้องถูกหยิบขึ้นมาเมื่อคุณกำลังพิจารณา ผู้สมัครที่เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ใหญ่มาก สำหรับตำแหน่งที่ มักจะเป็นของผู้สมัครที่เพิ่งจบมัธยมปลายหรือวิทยาลัยใหม่ๆ คุณอาจคิดถึง คุณสมบัติเกิน คำว่าคุณสมบัติเป็นอาจจะเป็นคำที่พาคุณไปสู่ศาลได้ คณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน The Equal Eme. ment Opportunity Commission (EEOC) ได้กำหนดว่า คุณสมบัติเกิน หมายความว่า แก่เกินไป

ถ้าคุณกังวลว่าบางคนดูท่าจะคุณสมบัติเกิน คุณอาจจะถามว่า “คุณดูเหมือนมีประสบการณ์และคุณสมบัติสูงกว่าที่งานนี้ต้องการมีแรงจูงใจอะไรหรือถึงมาสมัครตำแหน่งนี้”

คุณต้องเปิดใจกว้างสำหรับคำตอบที่คุณจะได้รับจากคำถามนี้ ผู้สมัครอาจจะเพิ่งเกษียณจากงานประจำแต่ยังต้องการอยู่กับโลกการทำงาน หรือผู้สมัครอาจอยากเริ่มอาชีพใหม่และยอมรับคุณค่าของการ เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่จากพื้นฐาน ผู้สมัครอาจอยากกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน หลังจากการดูแลครอบครัวเสียสิบปี

และการเข้ามาในระดับต้นเป็นโอกาสดียิ่งในการพัฒนาความ ชำนาญและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวิชาชีพ หรือบุคคลนั้นอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินที่การเข้ามาทำงานระดับต้นจะช่วยให้เป็นไปได้ เช่น การออมสำหรับการเกษียณโดยสมัครใจ หรือการเปิดบัญชีประกัน สังคมของเธอ เป็นต้น

If you are worried that some people will look beyond qualifications You may ask “You seem to have more experience and qualifications than what this job needs to be motivated or to apply for this position.”

You must be open-minded for the answers you will receive from this question. The applicant may have just retired from a regular job but still want to live with the working world. Or candidates may want to start a new career and accept the value of Start learning about new business from the basics Applicants may want to return to the labor market. After taking care of the family for ten years

And entering at the beginning level is a great opportunity to develop Specialize and build relationships with professional communities Or that person may have a financial goal that entry level work will be possible, such as voluntary retirement savings Or opening her social security account, etc.

เคล็ด(ไม่)ลับ28

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com