เคล็ด(ไม่)ลับ30 อยากรู้มากไปอาจตัดอนาคต

เคล็ด(ไม่)ลับ30

เคล็ด(ไม่)ลับ30

มนุษย์โดยทั่วไป มักชอบช่วยเหลือและเป็นห่วงคนอื่น หากเราเห็นใครหิ้วถุง พะรุงพะรัง เรามักเสนอตัวช่วยแบ่งมาถือ เมื่อเรากำลังเห็นใครกำลังใช้ไม่เท้าพยายามเปิดประตูที่หนักๆ เรามักเสนอตัวเข้าช่วย หรือหากเราเห็นใครบางคนนั่งรถเข็น เรามักถามว่า “เกิดอะไรขึ้น” แต่คำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือที่คล้ายๆ กัน อาจนำคุณไปสู่บ่วงได้ในระหว่างการสัมภาษณ์

หากคุรเห็นคนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย คำถามท่ถามได้ในงานเลี่ยงสังสรรค์ อาจนำคุรไปสู่ศาลได้หากคุณหยิบมาถามในการสัมภาษณ์งาน ในการสัมภาษณ์เบื้องต้น หลังจากที่คุณทบทวนทำเนียบงานที่บ่งถึงหน้าที่หลักๆ แล้ว คุรอาจจะถามได้ว่า “คุณจะปฎิบัติตามภารกิจสำคัญส่วนนี้โดยใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ” คำถามนี้ควรหยิบมาถามผุ้สมัครทุกคน ไม่ว่าเขาจะพิการหรือไม่

ในบางครั้งผู้สมัครที่มีความพิการอาจร้องขออุปกรณ์ วึ่งอาจรวมถึงตอนที่ทดสอบความถนัดด้วย (เช่น ขอสอบปากเปล่าหรือสอบไม่จำกัดเวลา) หรือรวมทั้งการใช้ผู้ใบ้ภาษามือ ตราบใดที่เครื่องมือเหล่านั้นไม่สร้างความยุ่งยากหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ กฎหมายบังคับให้คุณต้องปฎิบัติตามคำร้องขอนั้นๆ

ถ้าผู้สมัครเปิดเผยว่ามีความบกพร่องทางร่างกายหรือคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้หรือไม่ เพราะความบกพร่องนั้น คุณสามารถถามอย่างถูกกฎหมายได้ว่า “กรุณาบอกหน่อยว่า คุณจะปฎิบัติภารกิจโดยใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยได้อย่างไร”

เมื่อผู้สมัครเปิดเผยว่าเขาปฎิบัติงานนั้นได้ คุณต้องถือว่าเค้าเป็นผู้สมัครที่มีความผิดปกติ คุณจะต้องพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเท่านั้นว่าจะปฎิบัติงานได้หรือไม่ และต้องพิจรณาภายใต้กฎหมายเงื่อนไขของผู้พิการ American with Disabilities Act (ADA)

อุปกรณ์ช่วยงานอาจทำขึ้นได้โดยใช้เงินเพียงเล็กน้อยหรือปรับแต่งนิดหน่อย ในความเป็นจริง 71 เปอร์เซ็นของอุปกรณ์ดังกล่าวราคาประมาณ 500 เหรียญ หรือต่ำกว่านิดหน่อย ขณะที่ 20 เปอร์เซ็นไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้จากการสอบถามจากเครื่อข่ายได้สนอุปกรณ์ช่วยทำงาน

คุณอาจจะอยากให้เกรียติแก่ผู้สมัครที่พิการโดยเลี่ยงใช้ภาษาสละสลวย เช่น แทนที่จะพูดว่า ครพิการที่นั่งรถเข็น อาจใช้คำแทนว่าผู้ที่นั่งรถเข็น ใช้คำว่าผู้ที่มีความบกพร่่องทางร่างกาย ดีกว่าที่จะใช้คำว่าทุพพลภาพ (ซึ่งทำให้นึกถึงคนพิการที่มักถือหมวกไว้ขอทาน) หรือคนพิการ

การเสนอความช่วยเหลือแก่คนพิการไม่ผิดหรอกแต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง ตัวอย่งเช่น อย่าไปจับแขนของผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ แต่ควรทำเพียงยื่นแขนของคุณไปให้เขาเกาะหรือบอกทางก็พอ ทางที่ดีควรให้เขาเป็นฝ่ายบอกว่า เขาต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างไรจะเหมาะสมกว่า

The auxiliary equipment may be made with little money or a little customization. In fact, 71 percent of such devices cost about 500 dollars or a little lower, while 20 percent have no cost at all. Which these numbers can be obtained from the inquiry from the network, which helps the device to work

You may want to be more cautious for disabled applicants by avoiding euphemism, for example, instead of saying Wheelchair seat May use the words instead of the wheelchair Use the word “person who has physical fitness” Better to use the term disability (Which reminds people with disabilities that often hold a hat to beggars) or people with disabilities

Offering assistance to people with disabilities is not wrong, but must be done carefully. For example, do not touch the arms of an applicant with unusual eyesight. But should do it only to put your arm to him. The best way is to have him say that He must ช่วยเหลือHow to help or support is more appropriate.

If the applicant is revealed to be physically impaired or you are not sure whether he can work as assigned or not Because of that defect You can ask legally that “Please tell me How do you perform a mission using or not using the help device? ”

เคล็ด(ไม่)ลับ30

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com