เคล็ด(ไม่)ลับ32 ยอมเสียมารยาทบ้าง ไม่ต้องทำตามแม่สอน

เคล็ด(ไม่)ลับ32

เคล็ด(ไม่)ลับ32

แม่คุณคงเคยสอนให้คุณเป็นคนสุภาพ นั่งตัวตรง เวลาเคี้ยว ต้องปิดปากและอย่าพูดขัดจังหวะใคร

คุณแม่คุณผิดเสียแล้ว!

แต่ก็เฉพาะในเรื่องของการขัดจังหวะ แต่นั่นอาจเป็นเพราะแม่คุณไม่เคยเป็นผู้สัมภาษณ์ในโลกยุคพัฒนาที่กฎหมายการเลือกปฏิบัติมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

สมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วยคำถามว่า “กรุณาเล่าเกี่ยวกับตัวคุณค่ะ” มันอาจจะดูเหมือนว่า นี่คือทางที่ดีที่สุดที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเล่าถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขา แล้วเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ว่าคุณจะถามคำถามกว้างๆ แบบนี้ ด้วยหวังจะได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ ในงานเดิม ภูมิหลังทางการศึกษาและ ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับหน้าที่การงาน แต่ คุณกลับได้คำบรรยายละเอียดเกี่ยวกับ สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร การ เลี้ยงดูบุตร หรือประเด็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยว กับเรื่องงาน ถึงแม้จะเสียมารยาทแต่ ไม่ผิดที่จะตัดบทการสนทนาเสีย

ผู้บริหารบางคนอาจคิดแบบอ่อนพรรษาว่าเพราะผู้สมัครเปิดเผย ข้อมูลด้วยความสมัครใจเอง ก็อาจยอมรับได้ แต่คุณต้องพึงระลึกว่า คุณไม่ได้ถูกละเว้นจากการผิดกฎหมายเลือกปฏิบัติเพียงเพราะผู้สมัคร อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวด้วยความสมัครใจเอง

เนื่องด้วยนายจ้างมีภาระที่ต้องพิสูจน์ในคดีการเลือกปฏิบัติ ประเด็นที่ต้องพิสูจน์คือนายจ้างต้องยืนยันว่า ไม่ได้ใช้ข้อมูล เหล่านั้นในการตัดสินใจจ้าง และหรือ เมื่อคุณตัดสินใจจ้างผู้ชายหลังจาก ปฏิเสธผู้หญิงที่เปิดเผยถึงสถานภาพ การสมรสหรือเกี่ยวกับบุตร มันพิสูจน์ ยากว่าข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้นำมาใช้ใน การตัดสินใจ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ ให้ยึดคำถามที่เกี่ยวกับงานโดยตรงจะ ดีกว่า หากคุณใช้คำถามเดียวกันกับผู้สมัครทุกคน คุณจะสะดวกมาก ในการยืนยันว่าคุณสนใจสอบถามประเด็นเดียวกันกับผู้สมัครทุกคน

ดึงผู้สมัครให้ออกห่างจากหัวข้อที่อันตรายแม้จะเปิดเผยด้วย ไมตรีจิตและตามมารยาทสังคม ตัวอย่างเช่น คุณถามคำถามผิดว่า “กรุณาเล่าเกี่ยวกับตัวคุณด้วย” ทันใดนั้นผู้สมัครก็เปิดเผยว่าเธอมี ลูกสิบคนและหย่าแล้ว หยุดการสนทนาทันที่แม้จะรู้สึกว่าคุณ เสียมารยาท คุณแม่คุณอาจตำหนิแต่เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย

นี่คือคำแนะนำที่จะตัดบทการสนทนาและดึงกลับมาที่คําถาม เกี่ยวข้องกับงาน

  • ขอโทษที่ขัดจังหวะ แต่ดิฉันอยากให้เราใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเรื่องงานมากกว่า ฉะนั้น กรุณาเล่าเรื่อง ดี กว่าค่ะ
  • ดิฉันไม่อยากเสียมารยาท แต่เรามีเวลาเพียงสามสิบนาทีสำหรับการสัมภาษณ์ อยากให้เวลากับเรื่องงานและประสบการณ์ของคุณให้มาก ช่วยเน้นถึง………
  • ขอย้อนกลับไปที่คำถามตอนต้นอีกครั้ง
  • ขอให้เราสนทนาตามประเด็นที่ได้เตรียมไว้ ขอถามว่า……..

การขัดจังหวะอาจทำให้ดูเงอะงะหรือไม่ค่อยจะราบรื่นนัก แต่ย่อมดีกว่าที่จะปล่อยให้ผู้สมัครเล่าเรื่องส่วนตัวหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำมาฟ้องร้องคุณได้ หากผู้สมัครไม่ได้รับการว่าจ้างและฟ้องร้องว่า คุณเลือกปฏิบัติ

Pulling the candidates away from dangerous topics, even when exposed Goodwill and social etiquette. For example, you ask the wrong question. “Please tell me about yourself.” Suddenly, the applicant revealed that she had Ten children and divorced Stop the conversation immediately, even if you feel that you lose manners. You may blame you, but you are not there.

This is a suggestion to cut the conversation and pull back to the question. Related to work

Sorry for interrupting But I want us to spend more time on the job, so please tell us better.

I don’t want to lose manners. But we only have thirty minutes for the interview Would like to give more time to your work and experience Help focus ………

Let’s go back to the beginning question again.

Let us discuss the issues that have been prepared. Ask … … ..

Interrupting may make it look clumsy or not smooth. But it is better to let the applicant tell personal or inappropriate stories Which may be brought against you If the applicant is not hired and sued You choose to practice

เคล็ด(ไม่)ลับ32

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com