เคล็ด(ไม่)ลับ41 ไม่ต้องเห็นหน้าก็สัมภาษณ์ได้

เคล็ด(ไม่)ลับ41

เคล็ด(ไม่)ลับ41

ในช่วงแรงงานขาดแคลน มักกระตุ้นให้สัมภาษณ์ใครก็ได้โดย ไม่ต้องสัญญิงสัญญา คุณไม่อยากให้เครือข่ายของคุณกว้างไกลเพื่อจะได้ผู้สมัครมากขึ้นหรือโดยเฉพาะเกี่ยวกับประวัติการจ้างงาน ภูมิหลัง การศึกษาและอื่นๆ ที่มีประโยชน์กับกลุ่มผู้สมัครเป้าหมาย คุณไม่อยากได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมายืนคอยที่หน้าประตูให้เร็วที่สุดหรอกหรือช้าหน่อยก็ได้

คุณอาจพบว่าคุณกําลังสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติพื้นฐาน กับงานเลย เหมือนผู้สมัครตําแหน่งทางเครื่องกลแต่ไม่มีใบขับขี่ หรือคุณ มีผู้สมัครที่ดูเหมือนจะเหมาะกับงานของคุณมาก แต่คาดหวังเงินเดือน

เป็นเท่าตัวของที่คุณเสนอ หรืออาจมีคน ที่ดูเหมือนมีคุณสมบัติดีมากเหมาะกับ งานขายแต่กลับไม่ประสงค์จะเดินทาง ทำงานขาย

ในขณะที่คุณก็ไม่อยากให้ ผู้สมัครดีๆ เดินจากไป แม้ว่าคุณจะ เจรจากับผู้สมัครให้เปลี่ยนใจในเรื่องการเดินทางหรือค่าตอบแทน ในที่สุด ผู้สมัครคนที่ว่าก็ยังคงไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นอยู่ดี หรือแม้คุณได้ ออกแรงโน้มน้าวอย่างมาก (จนเกินไป) เพื่อให้จบลงได้ คุณแน่ใจได้ เลยว่าเมื่อผู้สมัครได้เริ่มงานไปแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาผู้สมัคร คนนั้นไว้อย่างสูงมากทีเดียว

นอกจากนี้เวลาของคุณยังมีค่า (ของผู้สมัครก็เช่นกัน) และ คุณเองก็ไม่อยากเสียเวลาในการจะลงทุนสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงแล้วพบว่าผู้สมัครไม่เหมาะกับงานแม้แต่น้อย

มันน่าจะดี หากคุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องรับผิดชอบสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุด กลยุทธ์หนึ่งคือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นก่อนการสัมภาษณ์ตัวจริงเพื่อกำหนดว่า คุ้มกับเวลาของทั้งสองฝ่ายหรือไม่

ในการดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น คุณต้องมั่นใจ ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสม ทักษะ ความสามารถและสนใจ ในงานนั้นจริงๆ ตรวจสอบว่าอัตราเงินเดือนที่เขาต้องการอยู่ในช่วงที่จ่ายได้และขีดเส้นใต้ประเด็นหลัก และคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ เมื่อพบตัวจริงเอาไว้ และที่ดีที่สุดคือ คุณจะตัดผู้สมัครที่ไม่เหมาะสม กับงานออกไปก่อนได้

กำหนดปัจจัยตัดสินล่วงหน้า

ขันแรกของการคัดเลือกเบื้องต้น คือการกำหนดปัจจัยตัดสินก่อน ซึ่งหมายถึงปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินว่าผู้สมัครเหมาะกับงานหรือไม่

  • ทำงานตามตารางหรือในชั่วโมงที่หลากหลาย
  • มีทักษะพื้นฐานตามกำหนด
  • ทำงานในช่วงสุดสัปดาห์หรือตอนกลางคืนได้
  • มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
  • เดินทางได้หากจำเป็น
  • มีทักษะพิเศษเกี่ยวกับงาน เช่น รู้ภาษาต่างประเทศ เครื่องกดเงินหรือการป้อนข้อมูล
  • มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนด
  • มีประสบการณ์พิเศษตรงกับงาน
  • ปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของงานได้ (เช่น ยกของได้ ยืน หรือสอนได้)
  • คาดหวังค่าตอบแทนตรงกัน

ความต้องการของงานควรจะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และระบุ อย่างละเอียดสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ

กำหนดนัดหมายผู้สมัครที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือก ขั้นต่อไป

กำหนดล่วงหน้าว่าการตอบสนองแบบไหนที่รับได้หรือ รับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเชี่ยวชาญภาษาสเปน หรือเพียงใช้การได้ก็พอ แค่ไหนที่ถือว่าใช้การได้สำหรับงานนั้น ผู้สมัครต้องผ่านงานอะไรมาจึงจะถือว่าเหมือนกับงานตำแหน่งนี้ ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้โดยมีเครื่องมือช่วยอะไรบ้าง

เมื่อคุณกำหนดได้ว่าผู้สมัครแบบไหนที่จะเรียกว่าระดับ A จัดเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการคัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที่จะเชื้อเชิญ ผู้สมัครมาพบเพื่อการสัมภาษณ์ในสถานที่ทำงาน คุณจะพบว่ารายชื่อของ คุณจะลดลงกว่าเดิมที่คิดไว้ แต่ในกรณีนี้คุณน่าจะดีใจว่าได้คุณภาพ มากกว่าปริมาณ

During labor shortage Often encouraging anyone to interview by No contract You don’t want your network to be wide enough to get more applicants or especially about employment history, educational background and more. That is useful to the target applicant group You don’t want the right person to stand at the door as quickly as possible or slowly.

You may find that you are interviewing applicants who do not have basic qualifications for the job at all, just like a job applicant with a mechanical position but do not have a driver’s license, or you have applicants that seem to be very suitable for your job. But expect salary

Is the size of the product that you offer, or there may be someone who looks very well qualified for Sales work but does not wish to travel for sales

While you don’t want good candidates to walk away, even if you negotiate with the candidate to change their mind about travel or compensation, ultimately, the candidate that is still not suitable for that position. Or even you Strong exertion (too much) to end, you can be sure that once the applicant has started work, you will have to pay the maintenance fee for the applicant. That person very high

In addition, your time is precious. (The applicant is also) and you do not want to waste time in investing an interview for hours and find that the applicant is not suitable for the job even a little.

เคล็ด(ไม่)ลับ41

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com