เคล็ด(ไม่)ลับ42 เห็นหน้าไม่เห็นตัว

เคล็ด(ไม่)ลับ42

เคล็ด(ไม่)ลับ42

คุณคัดผู้สมัครที่เด่นๆ ไว้สามคนเพื่อจะสัมภาษณ์ แต่โชคร้าย งบประมาณด้านการสรรหาของคุณมีน้อยนิด และหากจะต้องออกค่า เดินทางให้ผู้สมัครทั้งสามมารับการสัมภาษณ์ก็ไม่พอ ที่สำคัญคุณตกลง นัดหมายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่คุณไม่มีทางเลือกหากคุณต้องการดำเนิน การต่อหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ว

อย่ามองข้ามทางเลือกที่ถูกและง่ายที่สุดทางหนึ่งในการพบหน้าเพื่อสัมภาษณ์ นั่นคือการใช้เทคโนโลยีการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์

นายจ้างจำนวนมากหันมาใช้การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะภายหลังจากเหตุการณ์9/11 การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอกลายเป็น กลยุทธ์การสรรหาที่สำคัญ บุคคลที่สาม ที่ทำด้านการสรรหาก็ใช้การสัมภาษณ์ ผ่านวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึง ผู้สมัครให้แก่ลูกค้า นายจ้างของเขา แม้แต่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ชุมชนก็เสนอให้ใช้วิดีโอเป็นทางเลือก หนึ่งในการสรรหาในสถาบัน

แทนที่จะต้องไปสำรองเงินค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าโรงแรมที่พัก การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอยังสามารถเพิ่มความได้เปรียบที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น ผู้ตัดสินใจจ้างอาจทบทวนดูจากเทป วิดีโอได้ก่อน และเทคโนโลยีปัจจุบันหรือแหล่งของวิดีโอยังง่ายสะดวก มากทั้งกับฝ่ายผู้สัมภาษณ์และผู้รับการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอมักจัดทำได้ง่ายๆ คุณสามารถใช้คำถามชุดเดียวกับที่คุณใช้ในการสัมภาษณ์แบบพบตัวจริง ในกรณีที่มีการอัดเทป คุณส่งคำถามไปก่อนล่วงหน้า การสัมภาษณ์จัดที่ใดก็ได้ เกือบทุกที่ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด หรือนายจ้างที่สำนักงานตั้งอยู่ที่ไปลำบาก

สำนักงานจัดหางานของวิทยาลัย สำนักงานของนายหน้าหางาน หรือแม้แต่บ้านของผู้สมัคร สามารถจัดเป็นที่สัมภาษณ์ได้

แน่นอนว่า การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอย่อมต้องมีข้อด้อยบ้าง เมื่อมี การอัดเทปวิดีโอการสัมภาษณ์ ที่มสรรหาที่ไม่ได้อยู่ในการสัมภาษณ์จริง อาจไม่มีโอกาสตั้งคำถามเชิงหยังเมื่อต้องการความกระจ่างหรือข้อมูลเพิ่ม ในมุมของผู้สมัคร บางคนตื่นเต้นเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้อง หรืออาจรู้สึกยุ่งยากเมื่อต้องสร้างบรรยากาศกับผู้สัมภาษณ์ มุมมองของทั้งสองฝ่าย ทุกคนต่างหวังผลในระดับ “คุณภาพ” คนที่อยู่ในจอทีวีน่าจะมีบุคลิก ที่ดูอบอุ่น มีเสน่ห์และมีความเป็นมืออาชีพ นี้เป็นสิ่งที่เห็นจนชินตาจาก มืออาชีพทางทีวี เมื่อทุกอย่างดูต่ำกว่าที่น่าจะเป็น ความรู้สึกผิดหวังจะ เข้ามาแทน

หรืออาจกล่าวได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีใบหน้าหรือบุคลิกภาพ เหมาะที่จะออกทีวี และนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องรู้สึกผิด

ในกรณีที่อัดเทปคำถามสัมภาษณ์ไว้ ผู้สมัครไม่มีโอกาสสอบถาม และประเมินความอยากทำของตนเองจากมุมมองตามความต้องการของ งานที่มีต่องาน ขณะที่มีข้อด้อยที่เห็นได้ชัดจากทางผู้สมัคร การสนทนา

ฝ่ายเดียวก็ส่งผลให้เกิดข้อด้อยกับทางผู้จัดการสรรหาเช่นกัน นายจ้างสามารถบอกเกี่ยวกับผู้สมัครได้หลายอย่าง หากมีโอกาสได้ฟังคำถาม ของผู้สมัคร เช่นเขาคิดอย่างไร เขาให้ความสำคัญแก่อะไรเป็น อันดับแรกและอื่นๆ อีกมากมาย

แน่นอน ความรับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ นั่นคือถือเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า ผู้จัดการงานสรรหา ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อหลีกให้พ้นจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการเลือก ปฏิบัติ

You selected outstanding candidates. For three people for an interview, but unfortunately your recruitment budget is small And if having to issue Traveling with all three applicants for an interview is not enough. Importantly you agree Appointment since yesterday But you have no choice if you want to proceed. After the telephone interview has been completed.

Don’t overlook one of the cheapest and easiest ways to meet your face for an interview. That is the use of video interview technology. Conference

Many employers use video interviews to avoid travel and other expenses. Especially after 9/11 The video interview became Important Recruitment Strategies The third parties that do recruitment use interviews. Through video as part of access Candidate for clients His employer Even in a university or college The community proposes video as an alternative. One of the recruitment in institutions

Instead of having to reserve money for the plane ticket Or hotel accommodation fees Video interviews can also add interesting advantages. For example, hiring decision makers may review the tape. Video first And the current technology or source of video is still easy and convenient Very much with both the interviewer and the interviewee

เคล็ด(ไม่)ลับ42

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com