เคล็ด(ไม่)ลับ43 พ่อครัวหลายคนช่วยกันปรุง

เคล็ด(ไม่)ลับ43

เคล็ด(ไม่)ลับ43

คุณคงเคยได้ยินมาเป็นล้านๆ ครั้งแล้วว่า มากคนก็มากความ และคุณก็คงทราบจากประสบการณ์ของคุณเองว่า มันวุ่นวายแค่ไหนที่ มีคนจำนวนมากๆ มาทำงานร่วมโครงการ แล้วกลายเป็นควบคุมไม่ได้ ปั่นป่วนไปหมด กว่าจะตัดสินใจได้แต่ละเรื่องแสนยากลำบาก คุณเห็น สิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในการประชุมต่างๆ ในคณะกรรมการ และทีมเฉพาะกิจ คนมากแปลว่างานน้อย พูดมากและเกือบจะไม่มีการลงมือทำเลย

คุณจึงคิดว่า เอาล่ะ ฉันจะ ตัดสินใจจ้างคนด้วยตัวเอง ดิฉัน สามารถตัดสินใจเร็วกว่านี้ก็ได้ เราทิ้งกระบวนการไว้ข้างหลังและ ให้พนักงานใหม่เข้ามาทำงานโดย ไม่ต้องใช้เวลาเลย แต่การตัดสินใจ แบบนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้ว หรืออาจไม่ใช่ก็ได้

อาจจะมีบางครั้งที่คุณน่า จะให้ทีมงานทั้งหมดมามีส่วนร่วม ในการคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุด หากคุณมีทีมงานที่ทำงานได้โดย อิสระ หรือหากการมีส่วนร่วม ของทีมเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวด ต่อวัฒนธรรมกลุ่มและต่อความ ไว้เนื้อเชื่อใจกันที่คุณได้พัฒนา ไว้ในระบบการทำงาน

คุณน่าจะให้คนสำคัญในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือหาก ตำแหน่งนี้เป็นงานที่ต้องทำร่วมกับหลายฝ่ายหรือคนหลายระดับ มันจะดีที่สุดถ้าจะให้คนทั้งหมดที่มีตำแหน่งนี้ต้องเกี่ยวข้องด้วยมา มีส่วนในการตัดสินใจขันสุดท้าย

บางที่การตัดสินใจของกลุ่ม อาจช่วยให้ข้อคิดและสร้างความมั่นใจ ในการตัดสินใจที่ดีที่สุดได้ ฉะนั้น คุณ ต้องกำหนดและขีดวงของกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อจะเอาทีมมา อยู่ข้างหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญ

เมื่อไม่นานมานี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการ CEO เพื่อแทน คนเก่าที่เกษียณไป คณะกรรมการบริหารต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการด้วย ในฐานะคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาภายนอก ร่วมเป็นกรรมการด้วยกันเพื่อให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และช่วยสร้างคำถามเป็นแนวทางการสัมภาษณ์

เมื่อการสัมภาษณ์แต่ละครั้งต้องมีทีมมาคัดเลือกร่วมกัน สมาชิกเห็นพ้องว่า การตั้งป้ายชื่อกรรมการแต่ละคนจะช่วยให้ผู้สมัคร เข้าใจดีขึ้น ที่ปรึกษาถามคำถามจากที่เตรียมไว้และคณะกรรมการ บริหารแต่ละคนจะใช้คำถามเชิงหยั่งสอบถามเพิ่มเติมหากจำเป็น ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินคำตอบ มันเป็นกระบวนการที่สำเร็จลงอย่างดี ที่อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมออกเสียงในการตัดสินใจ ครั้งสำคัญในการคัดเลือก CEO ให้แก่องค์กร

สองกลยุทธ์สำคัญที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์โดย คณะกรรมการและการสัมภาษณ์แบบทวีคูณ ในการสัมภาษณ์โดย คณะกรรมการ ผู้สัมภาษณ์ทั้งหมดปรากฏตัวในเวลาเดียวกัน ส่วนการ สัมภาษณ์แบบทวีคูณ เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผู้สมัครจะพบ กับผู้สัมภาษณ์หลายคนแต่การสัมภาษณ์ทำทีละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบ คณะกรรมการหรือการสัมภาษณ์แบบทวีคูณ คุณต้องใคร่ครวญว่าจะให้ ใครร่วมทีมคัดเลือกบ้าง

  • ผู้จัดการสรรหาว่าจ้าง
  • ผู้ร่วมงาน
  • ผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในงานพอที่จะประเมินความสามารถของผู้สมัครได้
  • ผู้บังคับบัญชาของผู้จัดการสรรหาว่าจ้าง หรือผู้บริหารท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง

ควรเริ่มต้นให้การอบรมพนักงานที่จะเกี่ยวข้องในกระบวนการ นี้ให้มีทักษะในการสัมภาษณ์ รวมตลอดถึงการหลีกเลี่ยงคำถามที่ขัดต่อ กฎหมาย ให้ข้อมูลทีมในการจัดระเบียบลำดับคำถาม เช่น ใครจะถาม คำถามอะไรและวิธีการถามคำถามเชิงหยัง

แจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงความคาดหวังและบทบาทของนายจ้าง ในการตัดสินใจจ้าง แน่ใจว่ามีการแนะนำผู้สมัครให้รู้จักผู้สัมภาษณ์เป็น รายบุคคลและเข้าใจบทบาทของแต่ละคน

ในการสัมภาษณ์แบบคณะกรรมการ มักมีคนเดียวที่เป็นผู้ถาม คำถามทั้งหมด จากนั้นผู้สัมภาษณ์คนอื่นจะเป็นคนฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ

และสร้างคำถามเชิงหยังที่จะถามต่อไป หากผู้สัมภาษณ์คนอื่นจะเป็น ผู้ถามคำถามต่อเนื่อง ควรแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ประเด็นคือให้ มีส่วนร่วมที่เหมาะสม และไม่ปล่อยให้ผู้สมัครจากไปโดยรู้สึกว่าตนถูก รุมโดยกระบวนการ

ภายหลังการสัมภาษณ์ ให้ผู้สัมภาษณ์แต่ละคนประเมินผู้สมัคร อย่างระมัดระวังในเรื่องของภูมิหลังการศึกษา ประวัติการทำงาน ประเด็น ตัดสิน ความสามารถหลักและความสามารถตามเนื้องาน แต่ละคน มีโอกาสเขียนเกี่ยวกับผู้สมัครในประเด็นที่เป็นปัญหาหรือข้อกังวล

โดยปกติ ทีมผู้สัมภาษณ์ควรพบกันและทบทวนถึงการประเมิน ของแต่ละคน เพื่อให้ความเห็นชอบในผู้สมัครแต่ละคนว่าใครมีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับงาน

You’ve probably heard millions of times. There are so many people. And you probably know from your own experience that How busy is it that There are many people. Come to work together And become uncontrollable All upset Before making each difficult decision, you see these things over and over again in various meetings on the committee and ad hoc teams. More people means less work. Talk a lot and almost do not do.

So you think, Okay, I’ll decide to hire people myself. I can make decisions faster. We leave the process behind and Allowing new employees to work by Do not need time But the decision That was a good decision. Or maybe not

There may be times when you should Will allow the entire team to participate In selecting the best staff If you have a team that can work independently or if participation The team is extremely important. Towards group culture and Trust each other that you have developed. In the work system

You might want important people in your group to get involved, or if this position is a job that needs to be done with multiple parties or people at various levels. It would be best to let all the people in this position get involved. Participate in the final decision

เคล็ด(ไม่)ลับ43

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com