เคล็ด(ไม่)ลับ47 บอกความจริงไม่ต้องกลัวเขาวิ่งหนี

เคล็ด(ไม่)ลับ47

เคล็ด(ไม่)ลับ47

สิ่งสุดท้ายที่คุณจะกลัวคือ กลัวผู้สมัครดีๆ หนีไปใช่ไหม ทำงานหนักเพื่อพัฒนาสื่อการรับสมัครที่ทรงพลัง คุณสร้างสรรค์กลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่คุณอยากได้ ยอมลงทุนทั้งเงินและเวลาในการสรรหา และอยากมั่นใจได้ว่า คุณทำดีที่สุดแล้ว

แต่คุณเริ่มมองเห็นแนวโน้มที่ซ้ำซากเสียแล้ว คนเข้าใหม่ที่มีค่า ของคุณลาออก ทั้งๆ ที่มาทำงานได้เพียงวันเดียว หรือเพียงหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน ดังนั้น คุณต้องเลิกแก้ตัวด้วยคำว่า “เหตุบังเอิญ” คุณ ต้องทำอะไรที่เฉียบขาดกว่านั้น

เราควรอธิบายให้ผู้สมัครเห็นภาพที่แท้จริงของงาน แม้เราจะ พูดให้ดูมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงได้ เพื่อที่ผู้สมัครจะมองภาพได้

ว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง หรือคุณ อาจบอกความจริงเสียก่อนดีกว่าบอก ในภายหลัง

การหาคนเข้าทำงานอาจยุ่งยาก ในเวลาที่งานกำลังจะเริ่มเดิน แต่หาก การรับคนเข้ามาทำงาน จากนั้นเขา ลาออกภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่ สัปดาห์นั้น แย่ยิ่งกว่าการที่ยังไม่ได้ จ้างใครเสียอีก

ข้อสรุปคือ ให้ผู้สมัครได้รู้ความจริงดีกว่า ควรให้ภาพเนื่องาน และสิ่งต่างๆ ที่ตามมาด้วยอย่างครบถ้วน เช่น ตารางที่แสดงถึงชั่วโมงการทำงานที่ไม่ค่อยดีนัก หรือจำนวนลูกค้าที่นิสัยไม่ดีหรือก้าวร้าว หรือ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

นายจ้างที่สังเกตเห็นอัตราการ ลาออก และรู้ดีว่างานพวกนี้ไม่ใช่ว่า ใครๆ ก็ทําได้ มักใช้วิธีให้ผู้สมัคร มาดูงานก่อน เป็นการทดลองดูการ ปฏิบัติงานจริง เพื่อเปิดโอกาสให้ พนักงานเห็นว่า พวกเขาจะต้องเผชิญ อะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งที่ให้บริการผู้ที่เริ่มมีอาการทุพพลภาพ ตระหนักว่า มีคนเพียงบางคนเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้ การพาผู้สมัคร ไปดูสถานที่ทำงานและลูกค้าก่อน ช่วยกลั่นกรองผู้สมัครที่ไม่เหมาะสม ได้ตั้งแต่ชั้นต้นและพิจารณาผู้สมัครที่มีแววได้มากขึ้น

คุณใช้การทดลองดูการปฏิบัติงานจริงได้ในทุกขั้นตอนของ การสรรหา บางองค์กรเช่นโรงงานบางแห่งต้องการคนทำงานกะที่สอง ต้องลงโฆษณารับสมัครงานด้วยการเน้นตัวอักษรแบบตัวหนาบอก ความจริงของสถานการณ์การทดลองดูการปฏิบัติงานจริงถือเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการคัดเลือกในตอนต้น

เช่น นายจ้างรายหนึ่งที่พนักงานมักลาออกเนื่องจากสภาพ แวดล้อมในการทำงานไม่ดี นายจ้างรายนี้จัดให้ผู้สมัครเยี่ยมชมโรงงาน ในขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการคัดเลือก โดยมีการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ก่อนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน มีการแจ้งข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สมัครตัดสินใจได้ว่าจะอยู่หรือจะไป นายจ้างอีกรายที่บริหาร ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เชิญผู้สมัครที่โดดเด่นมาเยี่ยมชม และฟังการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ก่อนการจะใช้การทดลองดูการปฏิบัติงานจริงเมื่อใด ขึ้นอยู่กับ

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ในการสัมภาษณ์
  • จำนวนผู้สมัครที่น่าจะเห็นว่างานหรือสภาพแวดล้อมไม่น่าสนใจ
  • ปัจจัยด้านการเดินทางและต้นทุนการจัดการดังกล่าว

มีความผิดปกติในอัตราการคงอยู่และอัตราการลาออกของพนักงาน

คุณอาจนำการทดลองดูการปฏิบัติงานจริงมาใช้จูงใจได้! ผู้บริหาร โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเชื่อว่า โรงพยาบาลมีสภาพแวดล้อมที่น่าประทับใจ และดึงดูดนางพยาบาลที่เข้าชมได้ในเวลาอันสั้น จึงลงโฆษณาว่า ถ้านางพยาบาลคนใดเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลและสนทนากับนางพยาบาล ที่ทำงานอยู่ที่นี่ เพียงครึ่งวันจะได้รับเช็คมูลค่า 50 เหรียญสหรัฐ มีนางพยาบาลสนใจมาเยี่ยมชมมากมาย เมื่อพวกเธอได้มาเห็น สภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ต่างพากันสมัครเข้าทำงานตามที่ผู้บริหาร คาดการณ์ไว้

The last thing you will be afraid of is Afraid of good applicants fleeing? Work hard to develop powerful recruitment media. You create strategy In order to reach the candidate you want Willing to invest money and time in recruiting And want to be confident that you did your best

But you start to see trends that are repetitive. Your precious new arrivals resigned despite being only able to work for a day. Or just a week Or one month, so you must stop making excuses with the words “Accidental” you have to do anything more resolute than that.

We should explain to the applicants the true picture of the job, even if we speak more or less than it actually is. So that the applicant can look at the picture

About what they have to face, or you may be telling the truth first rather than later

Finding people to work can be tricky. When the job is about to start walking, but if getting people to work then they quit within a few hours or a few weeks is worse than not yet Who to hire again?

เคล็ด(ไม่)ลับ47

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com