เคล็ด(ไม่)ลับ53 สรุปขั้นตอน 5 ขั้นในการดึงดูดผู้คนให้อยากมาร่วมทำงาน

เคล็ด(ไม่)ลับ53

เคล็ด(ไม่)ลับ53

สรุปขั้นตอน 5 ขั้นในการดึงดูดผู้คนให้อยากมาร่วมทำงาน คือ

1. เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดที่ถูกต้องก่อนที่จะสร้างความสามารถสร้างคนที่เก่ง

2. ปรับกลยุทธ์และตำแหน่งขององค์กรทั้งในด้านภาพลักษณ์และการส่งสารภายออกไปสูภายนอก

3. สร้างกระบวนการสรรหาแบบใหม่ๆ เพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือการจัดการที่หลากหลาย

4. กำหนดปัจจัยที่นำไปสู่การแสดงออกถึงคุณค่าและแรงจูงใจของประชาชน

5. สร้างกระบวนการจัดการที่เป็นระบบสำหรับคนที่มีความสามารถ

“มุ่งเน้นไปที่แบรนด์การจัดการภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ก่อนที่ภาพลักษณ์ภายนอกจะออกมาดีด้านในต้องดีก่อนสามารถสะท้อนออกไปข้างนอก บริษัท ที่ทุกคนต้องการทำงานร่วมกันเช่นกัน” เพราะเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องและเส้นทางอาชีพเชื่อ ในคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นอย่างขมักเขม้น

Summarize the 5 steps to attracting people to want to work with:

1. Start by changing the right ideas before building talent, creating smart people

2. Adjust the strategy and position of the organization, both in terms of image and external messaging.

3. Create new recruitment processes. To find the right person using a variety of management tools

4. Determine the factors that lead to the expression of the value and motivation of the people

5. Create a systematic management process for talented people

“Focus on the brand, product image management before the external image is good, the inside must be good, can be reflected outside the company that everyone wants to work together as well” because we have the correct organizational culture and path Occupation In the value of change and striving strongly

In the real world, the selection of people must look deeper than the external personality. HR must examine the mental state of the applicant as well. Which may be evaluated using a test called psychological test, competency test, or use of business simulation test or picture story. These tools will help us assess the applicant’s potential. Effectively But the author recommends that Should use the test tool in the form of double check to increase the confidence of the evaluation even more. This will increase the dimension of the potential assessment of applicants with more efficiency.

เคล็ด(ไม่)ลับ53

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com