เคล็ด(ไม่)ลับ55 การหาพนักงานสมัยใหม่

เคล็ด(ไม่)ลับ55

เคล็ด(ไม่)ลับ55

 

1 – ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยคัดเลือกพนักงาน เทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์สำหรับการสรรหาผู้สมัคร แต่รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

โดยเริ่มใช้ Algorithm เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกผู้สมัครจากฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพที่ต้องการตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ร่วมกับ Microsoft ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการกดไลก์บอกตัวตนของแต่ละคน

Algorithm จะใช้พฤติกรรมกดไลก์เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการทดสอบบุคลิกภาพ ผลลัพธ์มีความแม่นยำมาก ตัวอย่างเช่นผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคนที่ชอบว่าคนที่กดไลก์ภาพ Curly Fries  มักจะมีไอคิวสูงกว่า 

2 – การสร้างประสบการณ์ผู้สมัครหมายความว่าเราให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้สมัครงานของเราเกี่ยวกับองค์กรที่สำคัญ ลองดูตัวอย่างนี้ หนึ่งใน บริษัท โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริการวบรวมผู้สมัครงานใน 18 เดือน พบว่าผู้สมัคร 7,600 รายที่บริษัทไม่รับเข้าทำงาน ยกเลิกการใช้บริการกับ บริษัท

ทำให้ บริษัท สูญเสียรายได้ 7 ล้านเหรียญสหรัฐจำนวนนี้เท่ากับงบประมาณประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท

3 – การสร้าง Employer Branding จะดึงดูดคนเก่งๆ และความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในองค์กร ตัวอย่างที่นิยมคือ Google ทำไมทุกคนต้องการทำงานร่วมกับ Google เพราะพวกเขามี Employer Branding ที่ดีเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา

4 – มีกระบวนการ Onboarding ที่เหมาะสมกระบวนการ Onboarding หมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก บริษัท ที่รับงานเพื่อให้ผู้สมัครมีความรู้สึกที่ดีกับบริษัท ตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงาน (จะได้อยู่นาน ๆ ไม่ออกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือนแรก) สิ่งที่มักจะทำเช่นเมื่อรับงาน แต่ไม่ได้มาทำงานหัวหน้างานจะส่งอีเมลไปยังผู้สมัครเพื่อต้อนรับสู่องค์กร หรือวันแรกของการทำงานจากนั้นจะมีการต้อนรับข้อเสนอแนะหรือเพื่อนเพื่อทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การทำเช่นนี้ทำให้พนักงานที่มาทำงานใหม่ ไม่รู้สึกแปลกแยกและสามารถผสานรวมกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีขึ้น Onboarding ที่มีประสิทธิภาพจากสถิติจะสามารถลดอัตราของปีแรกได้อย่างมาก

 Use technology to help select employees This technology is not just software. Hardware for recruiting candidates But includes the use of data for analysis in order to obtain quality candidates that meet current and future needs.

By starting using the algorithm to systematically select candidates from the database to get the desired quality candidates. One interesting example is the results of the Cambridge University study with Microsoft, which shows that The behavior of pressing like identifying each person’s identity.

Algorithm will use click like behavior to match the personality test data. The results are very accurate. For example, test results show that people who like that people who like Curly Fries tend to have higher IQs.

Creating a candidate experience means that we feel good about our job applicants about important organizations. Take a look at this example: One of the largest telecommunications companies in the United States gathered job applicants in 18 months, found that 7,600 applicants that the company does not accept work. Cancel service with the company

Causing the company to lose $ 7 million in revenue. This amount is equal to the annual budget of the company’s human resources department.

เคล็ด(ไม่)ลับ55

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com