กินอาหารให้ครบ5 หมู่

เคล็ด(ไม่)ลับ63 กินอาหารให้ครบ5 หมู่

กินอาหารให้ครบ5 หมู่ ปริมาณสารอาหารที่คุณต้องการสำหรับแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานในแต่ละวันของร่างกาย (แคลอรี่) ก่อนที่จะรู้ว่าคุณควรได้รับสารอาหารในกลุ่มใดคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร ปริมาณพลังงานกี่แคลอรี่ต่อวันปริมาณพลังงานที่คุณต้องการจะขึ้นอยู่กับเพศอายุกิจกรรมและเป้าหมายในการลดเพิ่มหรือรักษาน้ำหนักให้เท่าเดิม โดยทั่วไปปริมาณพลังงานที่คนไทยควรได้รับทุกวันตั้งแต่เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

เด็ก 6-13 ปี / ผู้หญิงวัยทำงาน 25-60 ปี / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องการพลังงาน 1,600 แคลอรี่
วัยรุ่น 15-25 ปี / ผู้ชายวัยทำงานอายุ 25-60 ปีต้องการพลังงาน 2,000 แคลอรี่
ชายและหญิงที่ใช้พลังงานสูงเช่นชาวนานักกีฬาและคนงานต้องการพลังงาน 2,400 แคลอรี่

คาร์โบไฮเดรตอาหารในกลุ่มนี้ ได้แก่ อาหารจำพวกแป้งและเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวขนมปังคูสคูสเผือกเป็นอาหารกลุ่มหลักที่ให้พลังงาน นอกจากนี้ยังอาจมีแคลเซียมและวิตามินบี ธัญพืชที่ผ่านการกลั่นน้อยเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์อุดมไปด้วยสารอาหารและไฟเบอร์ที่ช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับอาหารเช้าซีเรียลพวกเขาอาจให้ธาตุเหล็กเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม จำกัด การบริโภคธัญพืชที่กลั่นแล้ว และหลีกเลี่ยงเค้กหรือบิสกิตซึ่งอาจมีน้ำตาลไขมันหรือโซเดียมในปริมาณสูง

กินอาหารให้ครบ5 หมู่

กินอาหารให้ครบ5 หมู่

The amount of nutrients you need for each person will vary depending on your body’s daily energy needs (calories) .Before knowing which nutrient group you should get, you need to know you What do you want How many calories per day How many calories you need will depend on your gender, age, activity, and goals to reduce, gain or maintain the same weight. In general, the amount of energy that Thai people should receive daily from children aged 6 years and over, adults and elderly are divided into 3 levels as follows:

Children 6-13 years / women 25-60 years old / seniors 60 years and more need 1,600 calories.
Teenagers 15-25 years / working men aged 25-60 years need 2000 calories.
Energy-intensive men and women, such as farmers, athletes and workers, need 2,400 calories.

Carbohydrates. Foods in this group include starchy and whole grains such as rice, couscous, taro, the main food group for energy. They may also contain calcium and B vitamins. Less refined grains, such as brown rice, oats, and barley, are rich in nutrients and fiber that help promote a healthy digestive system. For breakfast cereals, they may provide additional iron, however, limit your intake of refined grains. And avoid cakes or biscuits, which can contain high amounts of sugar, fat, or sodium.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<