คลังเก็บป้ายกำกับ: #ความอดทนอดกลั้น

ความอดทนอดกลั้น

ความอดทนอดกลั้น ชีวิตคือการต่อสู้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยครั้ง เนื่องจากตั้งแต่แรกเกิดสภาพของทารกมนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ต่อสู้กับความหนาวความหิวโหยโรคร้ายในแง่หนึ่งมนุษย์อ่อนแอที่สุด จะเห็นได้ว่ามนุษย์เกิดมาโดยไม่มีฟันฟันของมนุษย์ไม่สามารถล่าเหยื่อได้

เช่นเสือหรือสิงโตหรือจระเข้มือของมนุษย์ไม่มีกรงเล็บที่แข็งแรงเท่าเสือสิงโตหมีหรือสัตว์อื่น ๆ พลังของมนุษย์ไม่เหมือนงูเหลือมที่จะบีบบังคับสัตว์ให้ตาย มนุษย์ไม่มีนอแหลมของแรดหรือวัวเพื่อป้องกันตัวเอง

และมนุษย์ต้องได้รับการเลี้ยงดูจากแม่และครอบครัวเป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปีจึงจะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยการกินด้วยการล่าสัตว์ในป่าระหว่างทางถึง 15 ปีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตมีสูง

แต่โชคดีที่มนุษย์มีสมองในการคิดอย่างมีเหตุผลมากกว่าสัตว์ มนุษย์จึงรู้จักทำเครื่องมือ ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อสร้างอาวุธและมือปราบมารเพื่อเก็บไว้กิน สร้างที่กำบังบนที่สูงเพื่อความปลอดภัย

รู้จักใช้สมุนไพรในการรักษาโรค คนทั้งหมดนี้ต้องต่อสู้ด้วยความอดทน รักษาความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์จนสามารถพัฒนาจากการดำรงชีวิตเช่นการล่าสัตว์และการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จนถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นข่าวสารและข้อมูลข่าวสารดังที่ทราบกันดี

ความอดทนอดกลั้น

ความอดทนอดกลั้น

Patience with restraint Life is a struggle, it’s a word you hear often. Since birth, the condition of the human infant must fight for its survival. Fight against the cold, hunger, disease. On the one hand, humans are most vulnerable. It can be seen that humans are born without teeth, human teeth cannot hunt prey.

Like tigers or lions or crocodiles, human hands don’t have claws as strong as tigers, lions, bears, or other animals. Human power is not like boas to coerce animals to their death. Humans don’t have the sharp horns of rhinos or cows to protect themselves.

And humans need at least 15 years of parenting and family to survive by hunting in the wild on the way up to 15 years, the chances of illness and death are high.

But fortunately, humans have more brains for logical thinking than animals. Human beings are known to make tools. Craft equipment to craft weapons and catchers to eat. Build a shelter on the heights for safety.

Human success in the preservation of the species is good. Success in the fight against obstacles to life is good. Success in professional life In a society that has been developed accordingly

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<