คลังเก็บป้ายกำกับ: แรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจในการทำงาน

การทำงานในธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเป็นเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ความสูญเสียกำไรและความสูญเสีย การดำเนินงานทั้งสองเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกเรื่อง

โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การตลาดรวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกช่วงวัยคือผลงานของคนในองค์กรซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นทำงานหนักได้อย่างไร? เราสามารถทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีที่สุด

และมีปริมาณมากที่สุดผู้บริหารหลายคนอาจนึกถึงกลยุทธ์การให้รางวัลและการลงโทษ ผู้บริหารบางคนนึกถึงความเมตตาที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจและพลังในการทำงานจะตามมา

และยังมีผู้บริหารอีกคนหนึ่งที่นึกถึงคำพูดที่ว่า “ชาดดีไม่จำเป็นต้องทาสีแดง” คือคนดีไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ทำงานเสมอต้นเสมอปลาย เพราะมีแรงผลักดันในการทำงานที่มาจากภายในตัวบุคคลเอง

แต่สำหรับบางคนที่คิดว่ารวยทางลัดหลอกลวงคนไปกักขังข่มใจใช้กำลังบังคับให้ทำงานวิธีนั้นควรเรียกว่าไม่ใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาใด ๆ ในการเสริมพลังให้คนทำงาน มันผิดศีลธรรมด้วย และผิดกฎหมายด้วย

Working in business or industrial events is an event that requires consideration of results, losses, profits and losses. Both operations are full of competition.

Regardless of the quality of products and services, advertising, public relations, marketing, including cost control, production, etc.

But the problem that is faced by all ages is that the work of the people in the organization is the valuable human resource of the organization. How can those human resources work hard? We can do our best to get the best quality work.

And as large as possible, many executives may think of reward and punishment strategies. Some executives consider compassion to coexist with, that love, understanding and energy will follow.

And there was another executive who recalled the saying, “Chad doesn’t need to paint red” is a good man, no matter what he does, he always works. Because there is a driving force for work that comes from within the person itself.

But for some people who think that getting rich is a shortcut to deceive, imprison, use force to force work, that approach should be called not using any psychological tactic to empower workers. It is immoral as well And it is illegal.

แรงจูงใจในการทำงาน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> macau8889 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<